FUGLEOBSERVASJONER I TRØNDELAG
MAI 2005


Haukugle, Steinkjer 22.05.05  foto©Halvor Sørhuus31.05.05

Vellamelen (AVa)
Sandlo 61 Nytt maks.antall
Temmincksnipe 7

Lømsen (AVa)
Sivsanger 1


30.05.05

Leksdalsvatnet (TKo via TSø via BV)
minst 5000 svaler og tårnseilere!
Musvåk 1
Dvergmåke

Kjernebiter 1 ind. Åfjord sentrum, Åfjord 30.5 (Willy Nicolaisen medd. MMY)

Gjølme (MMa)
Pilfink 4 hekkende par funnet i dag.
Skal ikke se bort i fra at det er flere, da jeg konsentrerte letingen i dag på ”flata” nord for Skjenaldelva.
Resten av bygda skal undersøkes ved anledning. (D e itj så store forhold).

Isfugl 1 ind Nidelva, Trondheim. Beskrivelse fra observatøren føger:
"
Morsomt at jeg har sett en sjelden gjest her. Er veldig sikker på at det var
isfugl. Har ingen bilder, men kan forklare hvor jeg så den. Var på tur til
Sveanbrua for å sjekke fiskemulighetene. Parkerte på vestsida, på
park.plassen der og gikk nedover langs stien der. Etter noen hundre meter
slutter stien, den blir i alle fall adskilligere gjengrodd. Og det var litt
nedenfor den "lette" delen av stien at jeg så en fugl på ca 7-10 m. avstand
som fløy ut fra elvekanten rett ut for meg. Den fløy 2-3 m. over vatnet,
hadde tydelig sittet på noen av trærne som stikker ut over vatnet. Den fløy
fort nedover og ga fra seg tynne " tsrrrrh-tsrrrrh"-lyder. tror ikke den
fløy så langt. Ble med en gang sikker på at det var isfugl pga den skarpt blå
fargen. Er ganske interessert i fugler, og følger litt med der jeg går.
Kjenner ingen annen fugl som kan ligne på denne i norsk fauna, så jeg er
sikker. Håper flere vil ut og lete og kan få bekreftet min observasjon. Bare
for å nevne det: kjenner bl.a fossekallen godt, studerer den jevnlig ved
Gaula der jeg bor, spesielt om vinteren, og det var IKKE fossekall.
Mvh
Bjørn Magnussen
7236 Hovin."


29.05.05

Lerkefalk 1 ind, trolig 2K fra Ørin mot Tronesbukta (TSø, ASø)
Art nr. 215 for Ørin.

Bøksanger 1 sy. i bøkeskogen i Staupshaugen, Levanger (TKo)

Bøksanger: 1 syngende ind. Sætran, Skjelstadmark, Stjørdal (Hilde Stol Øyan medd PIV)

Tautra 29.05.05 (RPe)
Skjeand 3 hanner
Knekkand 1 par
Svømmesnipe 1ind
Sandløper 2 ind

Verdal (TFo)
Årets første tårnseilere ved gården idag
Spettmeisreir med unger ved Innsvatnet, samme kasse som tidligere år.
Uglekasse med perleuglereir

Gjevilvassdalen, Oppdal (PWB)
vendehals 1 hørt
dvergfalk ett par
ringtrost 3 
toppand 3 par
kvinand 1 par
krikkand 2 par
trane 2

Slettestjønna, Rennebu (PWB):
svømmesnipe 5
storlom 2
brushane 2 M 1 F
bergand 1 par
toppand 5 par
brunnakke 1 par
krikkand 2 par
stokkand 2M
tårnfalk 1M
tårnsvale 10+
gjøk 1
trane 3
+hettemåke, fiskemåke.....

Molinga Naturreservat ( Røros ) 29.05.05 ( TKR, EKR ).
Storlom 4
Stokkand 6
Toppand 3
Siland 2
Lirype 3
Trane 2
Sandlo 26
Heilo 2
Vipe 9
Myrsnipe 33
Temmincksnipe 2
Strandsnipe 1
Rødstilk 6
Gluttsnipe 1
Småspove 4
Enkeltbekkasin 5
Svømmesnipe 6
Brushane 10
Hettemåke 4
Fiskemåke 5
Rødnebbterne 1
Gjøk 2
Heipiplerke
Gulerle 1
Blåstrupe
Steinskvett 1
Løvsanger
Kråke
Ravn
Sivspurv 1

Holtvatnet, Midtre Gauldal (MVa)
Svømmesnipe 2M + F

Slettestjønna, Rennebu (MVa og Erlend via BV)
Fjelljo 1 ved tårnet
Svømmesnipe 12 + 


28.05.05

Ørin (TRe,HSø)
sandlo 120+, også sett ett par med tre nyklekte unger.
Myrsnipe 120+
Temmincksnipe 14+
Rødstilk
Sandløper 1, sjelden på vårtrekket
Kortnebbgås 4

Sandløper på Ørin i moloen. Foto©H.Sørhuus

Stiklestad (HSø)
Svartspett 1 hørt
Flaggspett 1 par
Kjernebiter hørt 1

Vellamelen (AVa)
Strandsnipe 1
Rødstilk 21
Ærfugl 7 ad.+ 13 pull.
Sandlo 50
Myrsnipe 16
Temmincksnipe 1
Sildemåke 7
Kortnebgås 7
Canadagås 4 ad+4 pull.
Fiskemåke 62
Gråmåke 9
Svartbak 2
Småspove 2
Makrellterne 1

Stjørdalen (AWi)
1 Fiskeørn fisket mellom E6 og Langøra i 12-tiden, dro etterhvert mot
NØ med en hale av måker etter seg.

Vikanbukta, Stjørdal (BNy,BFu)
Svømmesnipe 1 f

Hærfugl 1 ind sett Vardetun, Meråker et par dager tidligere denne uka iflg. lokalbefolkning via TRØ via BNy via BV.
Sjekkes i dag.

Tårnseiler, årets første individ sett over Verdalsøra i dag (HSø)

Gjæsingen (Frøya) lørd. 28/5 (DOB)
Gulnebblom: 1 ad.
Havlire: 1 på Frohavet
Havhest: min. 3
Havsule: 3
Svartand: min. 15 trakk
Krykkje: 10 i tett flokk
Rødnebbterne: ansl. 150- 200 i flukt over kolonien på Purkholmen
Jordugle: 1

Ålen 28.05.05 ( TKR, EKR ).
Jordugle 2
Perleugle 1
Tårnfalk 3
Gjøk 2


27.05.05

Fiborgtangen (BAS)
3 Temmincksnipe
8 Myrsnipe
40+ Rødstilk
10+ sandlo
1 Tjeldunge (bortimot sandlostørrelse)
mm

Falstadbukta Ekne (BAS)
23+ Gravand M
13 Kortnebbgås
mm

Hammervatnet fugletårn (BAS)
Enormt med svaler.Fikk inntrykk av at størstedelen var Taksvaler.men også en god del Sandsvale og Låvesvale.
mm


26.05.05

Lømsen (AVa)
Kvartbekkasin 1

Strekningen Svorksjøen - Bustad i Meldal (TMy)
Trane 7

Bustad, Meldal (TMy)
Lavskrike 1
Svartspett 1
Har funnet salamander (liten?) i to dødisgroper med dammer.

Temmincksnipe 32 ind Volløya, Tr.heim. Også dverglo (ESæ via BV)


25.05.05

SKANDALØS JERVEJAKT I NORD-TRØNDELAG
I løpet av den siste uka har en jervefamilie blitt utslettet i nasjonalparken
Blåfjell-Sjækra i Lierne.
Statens Naturoppsyn har benyttet både snøscooter og helikopter i "jakten".
Les mer om saken på NRK sine sider.
Statlig jervejakt skaper strid:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/4771122.html
Rovviltkontakt går av i protest:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/4773412.html

Boltit 2 ind Snåsa (PMø via EMo via BV)

Frøsetvågen (SMo via BV)
Fjellmyrløper 1
Temmincksnipe 8
Myrsnipe 11 

Ørin, innafor moloen (HSø)
Temmincksnipe 3
Sandlo ca 50
Myrsnipe ca 20

Skillevatnet Verdal (BAS)
1F,3M Svartand i ei råk inntil vegen
Ved svenskgrensa nord for Sandvika i Verdal (BAS)
1 spillende Dobbeltbekkasin

Kroppanmarka ( Tr.heim ) 25.05.05 ( TKR, EKR )
Tårnseiler 3

Klæbu (RWo)
1 Vendehals sett 24/5-05 +25/5-05. Hørte 2 ind. 25/5


24.05.05

Fjellvåk 1 Røra (ANy)

En syngende rosenfink, Sætran, Skjelstadmark, Stjørdal (Hilde Stol Øyan medd. PIV). 
I fjor var det to syngende rosenfinker på samme sted.

Perleugle: 2 ad + 89 pull ringmerket de siste tre ukene, i perleuglekasser i forskjellige deler av NT (Stjørdal, Meråker, Namdalseid, Snåsa, Høylandet, Lierne). Store kull, med 6-7 unger pr. kull (PIV).

Gjæsingen 24/5 (DOB)  
Toppskarv: 71.  
Kvitkinngås: 50 trakk.  
Ringgås: 19 trakk.  
Jordugle: 1.  
Rødstjert: 1 F.  
Gråfluesnapper: 1.

Bustaden, Meldal (TMy)
Svartspett, 1. Var på bakken på ei hogstflate da vi kom.
Skogsnipe 1


23.05.05

Leksdalsvatnet ekskursjon NOF Verdal lokallag.
Taffeland 1 M sone 1
Dvergmåke 3 ad sone 2
m.m.

Forbregd Lein, Verdal (TMy)
En litt spesiell opplevelse tidlig på morgene: da jeg kom ut høret jeg ei spette som hakket på noe i hos naboen. Da jeg gikk frem litt så jeg ei flaggspett som hakket på en fuglekasse. Jeg hentet kikkerten, og da jeg kom ut igjen hadde den forflyttet seg til en telefonstolpe rett forran inngangen til huset vårt. I nebbet hadde den noe som for meg lignet en fugleunge. Det virket som om den lagde ei "smie" i telefonstolpen, og det den hadde i nebbet dyttet den ned i "smia", plukket vekk noen fjær, før det så ut som om den forsynte seg. Da jeg flyttet meg litt, tok den med seg det den hadde og fløy vekk.

Gaulosen 23.05.05 (TKR, EKR, FSC og Matias Aalberg).
Temmincksnipe 5
Tornirisk 2
Småspove 4

Gaulosen 23.5 (ØAa,RAa)
Kortnebbgås 2, muligens flere bak Storøra
Temmincksnipe 11
Myrsnipe 9
Sandlo 15+
Rødstilk 10+
Gluttsnipe 1
Tornirisk 2 F

Græsli, Tydal (TRe)
Gjøk 1 sy.
Gråfluesnapper 1

Græslidammen, Tydal (TRe)
Kortnebbgås 4


22.05.05

Vera, Verdal 20.-22.05 (Ekskursjon NOF Verdal lokallag og NT ringmerkingsgruppe)
Komplett artsliste på ca 80 arter kommer senere.
Lavskrike 2
Tretåspett 1F
Blåstrupe
Lappspurv 4+
Duetrost 6+
Ringtrost 1
Svartand 60+
Bergand 3+
Dobbeltbekkasin 1
Myrsnipe
Storfugl
Orrfugl
Jerpe
Lirype
Fiskeørn
Tårnfalk
Dvergfalk
Fjellvåk
Perleugle 1 ad + 12 pull ringmerket
Gjøk 2+  21.05

Strådalen, Vera 20. - 22.5.05
Sangsvane, 5. Et par holder til hele tiden i Heimtjønna (TMy)
Toppand, 5 hanner og 2 hunner
Svartand, 1 par
Brunnakke, min, 2 par
Laksand, 3
Kvinand
Stokkand, min 1 par
Canadagås, 3
Hegre 1
Grønnstilk
Rødstilk
Gluttsnipe
Strandsnipe
Enkeltbekkasin
Gråtrost
Rødvingetrost
Måltrost
Linerle, 3, et par med reirmateriale i nebbet
Gulspurv, 1 par
Taksvale, min. 3
Blåstrupe, 1 hann
Lappspurv, 1 hann
Gulerle, 1 hann
Ringdue, 1
Tårnfalk, 1 par
Kråke
Orrfugl
Steinskvett, 2
Tretåspett 2
Kjøttmeis, begynnende reierbygging i kasse
Svart kvit fluesnapper, et par
Grønnfink, 4 hanner og 4 hunner
Bokfink
Bjørkfink
Rødstrupe
Fuglekonge, svensk side
Grankorsnebb, et par
Grønnsisik
Bever 1

Sender to foto av stillits på foringsplass. Fuglen er observert i 
Botnan utenfor Namsos søndag 22.mai 2005. Trolig et par, det ble sett 
to fugler i hageområdet.
Hilsen Helga Saksen Hammer.
Medl. Salten lokallag. via PIN


21.05.05

Innherred 21. mai (MMy, ESæ, THa)
Fjæreområdene fra Halsøen, Stjørdal i sør til Lorvikleiret, Inderøy i nord
ble sjekket for vadere. Følgende totaltall ble notert:
Sandlo 171 ind, flest på Ørin med 110 ind.
Temmincksnipe 6 ind: 3 på Ørin og 3 på Fiborgtangen.
Myrsnipe 330 ind, flest på Ørin med 190 ind.
Brushane 31 ind: 29 på Eidsbotn og 2 på Lorvikleiret.
Svarthalespove 3 av underart islandica, 2 på Fiborgtangen og 1 på Eidsbotn.
Rødstilk 326 ind, flest på vesle men rike Fiborgtangen med 75 ind.
Gluttsnipe 22 ind, de fleste (15) på Ørin.

Øvrige observasjoner:
Kortnebbgås 41 ind. tilbake i Innherred.
Skjeand 7 ind. på Hammervatnet (2 par + 3 hanner). Vedlagt et bilde.
Taffeland 1 F Hammervatnet
Bergand 2 par Halsøen.
Havelle 25+ Ørin
Svartand 300+ Ørin
Sjøorre  170+ Ørin
Dvergmåke 3 ad. på sjøen utenfor Ørin.
Rødnebbterne 1 ind Hammervatnet og 2 ind. Fiborgtangen.
Tårnseiler 1 ind. Hammervatnet.
Vintererle 1 ind, hørt ved tårnet på Hammervatnet.
Sivsanger 1 sy. ved tårnet på Hammervatnet.

Skjeand ved Hammervatnet. foto©Magne Myklebust

Tornirisk 1 par Gaulosen, Melhus (KHe via BV)


20.05.05

Ongdalen, Steinkjer (TMy)
Ung kongeørn 1, fløy over i lav høyde.
Voksen havørn, 1
Rødstjert, sy

Skjeand 1 par Tillermarka, Tr.h. (FSc,MAa,TKr,EJo,EKr via BV)

Tornirisk 3 ind Buvika, Skaun (KAS via BV)

Knekkand 1 M Stavsengan (ESæ via BV)


19.05.05

Hunnestad, Vikna (MMø via TKo via BV)
Tornskate 1
Lappfiskand 1

Stugusjøen m/dyrkamarka rundt, Tydal,19.5 (TRe)
Smålom 10
Storlom 2
Brunnakke 24
Krikkand 10+
Toppand 1M
Svartand 1M
Havelle 7
Kvinand 3
Siland 4+
Laksand 1 par
Dvergfalk 1M
Fjellvåk 1
Storfugl 1F
Orrfugl 1M
Trane 2
Vipe 10+
Sandlo 2
Heilo 550+
Myrsnipe 2
Brushane 6M 1F
Småspove 6+
Rødstilk 3
Gluttsnipe 1
Strandsnipe1
Enkeltbekkasin 2
Fiskemåke 35
Svartbak/Sildemåke 3 ad-farget trakk i stor høyde mot SØ og forsvant mot grensefjella
Ringtrost 3
Lappspurv 6
Rådyr 3
Hare 2
Småg
nager sp. 4 (ant. markmus)

Slettestjønna, Rennebu (MVA)
Fjellvåk 1
Havørn 1 ad
Kongeørn 1 ad
Tårnfalk 4
Trane 3 par
Stjertand 1M
Ringtrost 5
Gjøk 1 syng

Holtvatnet, Midtre Gauldal (MVA)
Horndykker 1
Svartspett 1 syng


18.05.05

Eidsbotn (MVA)
Svarthalespove 1

Ørin (MVA)
Sædgås 1 (roosicus)
Myrsnipe 35+
Møller 1 syng
Tornsanger 1 syng
Lappspove 1

Leksdalsvatnet(MVA)
Dvergmåke 1 ad
Svartand 2 par

Frøsetvågen (MVA)
Knekkand 1M

Fiborgtangen (MVA)
Buskskvett 1

Hammervatnet 18.5 (MHu, TRe)
Taffeland 1 F
Bøksanger 1 sy.

Aune, Tydal 18.5 (TRe)
Stjertmeis 2

Musvåk 1 ind Stuggudalen, Tydal (BNy,BFu via BV)


16.05.05

Rinnleiret 16.5 (TRe)
Snadderand 1 par

Ørin 16.5 (TRe)
Knekkand 1M

Ørin (BNy,BFu via BV)
Knekkand M
Fiskeørn 1

Nesvatnet , Levanger (BNy,BFu via BV)
Dvergmåke 1 ad
flere hundre svaler


Leksdalsvatnet, Ausa 16.5 (TRe)
Horndykker 53
Brunnakke 58
Sothøne 6
Brushane 20+
Dvergmåke 1 ad.
Makrellterne 4

Taffeland 1 F Hammervatnet (BFu,BNy via BV)

Knekkand 2 M Frøsetvågen, Steinkjer (KAS,BES via BV)

Amerikakrikkand 1 M Gaulosen (EKr,TKr,FSC,MAa via BV)


15.05.05

Isfugl 1 ind ved Figga, Leksdalsvatnet kl. 06.00 (SAB via TSø)
Ikke sett senere på dagen eller dagen etter.

Tautra (MVa)
Snadderand 2 par
Skjeand 2 M

Gaulosen (CKa,AHu via BV)
Knekkand 1 M
Dverglo 1

Innerdalen, Rennebu (Thore Henriksen via RJA)
1M Svartryggerle


14.05.05

Leksdalsvatnet (TSø via BV)
Dvergmåke 1 ad. Ausa
Sædgås 1 rossicus Valøya

Fiborgtangen 14.5 (TRe)
Tundragås 1 2K (albifrons)
Svarthalespove 1 (islandica) 14.-18.5

Ørin 14.5 (TRe)
Brunnakke 1 med svært avvikende farger, mulig noe hybridgreier. Fikk dessverre ikke tatt bilde av den pga strømmangel.
Temmincksnipe 1-2 ind.
Møller 1 sy.


13.05.05

Hærfugl: 1 ind. Meråker 13. mai (Jan Bolland via Morten Ree via MMy)

Falstadbukta 13.5 (TRe)
Svarthalespove 1 (islandica)
Sildemåke 1 subad. (intermedius/graellsii)

Byaelva, Ekne 13.5 (TRe)
Vintererle 1 par

Tautra 13.5 (TRe)
Snadderand 1 par
Knekkand 1M
Skjeand 1M
Rødstjert 1 sy. M
Grønnfink med utflydde unger


12.05.05

Væla, Tydal 12.5 (TRe)
Gråspett 1 sy. og tromming
Duetrost 2
Ringtrost 4


11.05.05

Ørin kl 16.00-17.15 (HSø)
Kortnebbgås et par hundre utenfor fugletårnet og et par tusen mellom molo og E6
Stokkand
Kvinand
Havelle
Siland
Svartand
Sjøorre
Ærfugl
Totalt trolig over 1000 dykkender i elveutløpet
Tjeld
Sandlo
Lappspove
Storspove
Småspove
Fjellmyrløper 1 ind utenfor fugletårnet. Ikke sett godt nok til 100% sikker identifikasjon, men meget trolig denne arten.
Den fløy østover i området kort tid etter den ble oppdaget.
Makrellterne 1 ind på stein utenfor tårnet. Årets første.

Fugletårnet ved Ørin fikk i dag besøk av landets miljøverndirektører sammen 
med representanter fra DN og MD. Her orienterer ordfører i Verdal Gerd Janne Kristoffersen
om prosessen som førte frem til enighet ved Ørin Nord. Halvor Sørhuus orienterte om fuglelivet 
på Ørin og om Ørin-saken på vegne av NOF.

Kjernebiter 1 ind , Gran Snåsa. Observatør: Brynvald Mølnvik.
Dvergspett  1 ind. Sandnes Snåsa.     "         Erling Hafskjold.
Begge 11.05.05. Pers.medd.PMø.

Vellamelen (ESÆ,AVa) 
Lørdag 7/5 oppserverte ESæ en Gluttsnipe med fargeringer. Søndag morgen lette jeg etter Gluttsnipa for å få et bilde av den for å dokumentere fargene.Bilder ble tatt og en mail sendt til England. I dag komsvaret fra Pete Potts. Gluttsnipa var ringmerket i fjor og var oppservert i Frankrike fram til i mars i år. 
De har en egen hjemmeside ang.Gluttsniper. Greenshank : The Migration Story - find out about Greenshanks, follow the movements of individual birds and help unravel some of the mysteries about their migration

Her er en liten kuriositet fra Orkdal: (sakset fra e-fugl)
Vi har ei kasse i hagen som i år er besatt av et pilfinkpar, etter at den har vært besatt av meis og svartkvit i diverse år. Det interessante er at pilfinkparet har følge av en gråspurvhann. Pilfinkene har drevet på i kassa i iallfall en måned, og gråspurven har vært med hele tida. Pilfinkene ser ikke ut til å bry seg særlig om han, mens han er veldig fortvilet over at han ikke kommer inn i kassa pga. for lite hull. Han sitter under på høyre side, hopper over til venstre side, så opp på taket, prøver å strekke seg ned til hullet som han akkurat ikke når. Av og til strekker han seg så langt at han tilsynelatende "faller ned". Noen ganger flyr han opp og får feste med beina i kasseåpningen, men må gi opp å komme inn. Dette har han altså drevet med iallfall en måned. Senest i går kom han med reirmaterial i nebbet, men det måtte han bare gi opp å gjøre noe med etter å ha tatt diverse av disse rundene rundt kassa. De eneste antydningene til aggresivitet vi har observert var da pilfinkene parret; da kom gråspurven farende og avbrøt seansen. Og i går sperret nok gråspurven kasseåpningen litt for lenge i sine desperate forsøk med reirmaterial, så da kom det er ilter pilfink ut (mens den andre satt rolig en halvmeter unna).

Det bør vel forresten opplyses at det er flere gråspurver ved en travbane bare et par hundre meter unna, så det er neppe bare desperasjonen over mangel på make som driver han?

Det skal bli interessant å se hvor lenge gråspurven orker å holde på.

Vennlig hilsen
Lavrans Skuterud,
Fannrem


10.05.05

Ørin  (P.Christensen via TSø)
Niland 1 ind sammen med kortnebbgjess


09.05.05

Sabinemåke 1 ad Kristinfeltet, Halten  (FJø via GGu via BV)
også 35 polarjo mot nord

Røros 6.-9. mai (KAS, BES). 
Mange lokaliteter bl.a. Hådalen, Aursunden,
Glåmos og Havsjøen. Totaloversikt for våtmarksfugl samt utvalgte andre arter.
Storlom 20
Horndykker 8
Gråhegre 1
Sangsvane 17
Kanadagås 2
Stokkand 130
Brunnakke 130
Krikkand 665
Stjertand 2
Snadderand 1
Kvinand 127
Toppand 247
Havelle 2
Svartand 6
Sjøorre 2
Siland 16
Laksand 14
Fiskeørn 2
Spurvehauk 1
Musvåk 1
Tårnfalk 5
Dvergfalk 4
Storfugl 1
Orrfugl 11
Trane 42
Vipe 58
Heilo 698
Sandlo 1
Strandsnipe 3
Grønnstilk 5
Skogsnipe 3
Gluttsnipe 33
Rødstilk 6
Brushane 4
Rugde 1
Enkeltbekkasin 36
Småspove 62
Storspove 5
Hettemåke 33
Fiskemåke 177
Gråmåke 2
Ringdue 40
Svartspett 1
Fjellerke 2
Trepiplerke 2
Låvesvale 1
Steinskvett 1
Rødstjert 3
Duetrost 8
Ringtrost 1
Lappspurv 2


08.05.05

Så var årets store kortnebbgås-telling over!!
And here is the result of the "Trøndelag-jury"........
Nord-Trøndelag: 35 470 (!!!!!)
Andøya/Vesterålen: 6 100
Danmark: max. 1000
Totalt: 42 570
Dette tror jeg ble en meget bra telling !! (PIN) 

Barsjøen utpå kvelden, Verdal (DES,TSe)
Kjempefine lysforhold.
Trane: 8
Krikkand: 4 - 5 par
Brunnakke: 1 par minst
Stokkand: 2 par
Horndykker: 5 +
Kvinand: 2 par
Gråtrost: ++
Rødstrupe: 1 sy
Gransanger: 3 sy
m.m.

Lade idr.anlegg 08.05.05 (TKR).
Såerle 1

Musvåk Brøttem, Klæbu (MVa)

Snadderand 1 M Stikkillen, Røros (KAS,BES via BV)


07.05.05

Vellamelen (ESæ)
Amerikakrikkand
1 M 
sammen med 100 europeiske kl.16.20 

Snøgås 2 Vellamelen (AVa)

Dvergmåke
1 ad i Ausa, Leksdalsvatnet (TSø)

Hammervatnet 7.5 (ØAa,RAa)
Skjeand 2 par

Fiborgtangen 7.5 (ØAa,RAa)
Sædgås 1
Hvitkinngås 1

Ørin 7.5 (ØAa,RAa)
Hvitkinngås 1

Movatnet 7.5(ØAa,RAa)
Knoppsvane

Diverse observasjoner 7. mai 2005, Stein Narve Kjelvik og KnutK: 
Stod
 
Svarthvitfluesnapper 1 
kortnebbgjess min. 4000 i og ved Fossemvatnet 
storspove 1, 
heilo 2 
Inderøya 
Lite kortnebbgås å se, noen på Sandvollan og noen få over øya 
heilo, flokk på ca 50 
Fugletårnet ved Kausmofjæra 
lappspove 3, 
kortnebbgås ca. 160 i tillegg kunne ca 1000 sees på Ørin men der var det nok langt flere 
3 personer+hund langt ute i fjæra 
mye svartand og sjøorre (motlys) 
6 gluttsniper 
4 rødstilk

En god del svarthvit fluesnappere og heipiplerker har ankommet Høysjøen allerede, Verdal i ettermiddag (TSe)
Ellers veldig mye fugler der på noen snøfrie flekker. Fortsatt is på vatnet.

Sandvika, Verdal 07.05.05. (ABu)
Tårnfalk 2 ind. som holder til ved hytta. Satt i furutoppen lenge i går så det ble en grundig observasjon 
Det ser ut som det blir mye smågnagere i år. Det merkes på rovfuglbestanden. 
Tross mye snø ennå så har Heiloa kommet på de faste myrene øst for Finnvola. Noen barflekker.

Ringve 07.05.05 (TKR).
Svarthvitfluesnapper 1
Munk 1
Spettmeis 1

Lade idr.anlegg 07.05.05 (TKR).
Låvesvale 1


06.05.05

Tautra, Frosta  11.30 (TKo + 6 svensker)
Snøgås 2 ind trakk inn fjorden

Falstadbukta (TKo + 6 svensker)
Svarthalespove 2 islandica

Innimellom alt kortnebbgås-styret, så er det da blitt tid til å kikke 
på litt andre fugler også....(PIN):
Gråstrupedykker
3 ind - Lundleiret (IHA, PIN m.fl)
Praktærfugl,
1 hann, Malmsundet, innenfor Rambergholmen. Sett fra Bartnes (PIN, 
Peter Kristensen)
Låvesvale,
flere sett rundt omrking i Innherred i dag.
Heilo.
"Over alt". Store mengder på begge sider av Klingsundet, samt i 
Ogndal (Fra røysinga og oppover). Også en bra flokk på åker ved 
Lundleiret

Lundleiret (GKj)
Gråstrupedykker 3 stk
Stjertand 3 stk
Heilo ca 50 stk

3 stk Gråstrupedykker utenfor Lundleiret i dag (6/5-05) kl. 08:45
(Inge Hafstad, Per Ivar Nicolaisen m.fl.)

Årets første strandsnipe hørt rett utenfor huset utpå kvelden, Tinden, Verdal (DES)

Fiborgtangen Skogn 06.05.2005, kl. 08.00 (EHu):
Kortnebbgås: 750 (to ringer: 1VB og 8OE)
Skjeand: 2 hann
Stjertand: 1 hunn
Krikkand: 34
Brunnakke: 2 hann + 1 hunn
Stokkand: 12 hann + 1 hunn
Gravand: 2 hann + 1 hunn
Kvinand: 4 hann + 3 hunn
Siland: 2 hann
Svarthalespove: 2
Gluttsnipe: 1
Rødstilk: 1
Vipe: 2

Hammervatnet 06.05.2005, kl. 09.00 (EHu):
Skjeand: 1 hann
Brunnakke: 2 hann + 2 hunn
Kvinand: 2
Krikkand: 11
Siland: 1 hann + 1 hunn
Sothøne: 4
Enkeltbekkasin: 1
Vipe: 2 (en lå på reir)
Sivspurv: 1
Låvesvale: 20
Fiskemåke: 2

Ørin, Verdal kl. 20:30 (DES,TSe)
Tok oss en tur og oppdaget hva som sto i loggboka, skrevet av Morten Ekker og en Liegaard.
Myrhauk 1 F
Stjertand 1 par
Lappspove 5 +
Ellers andre nykommere:
Låvesvale 1
Taksvale (antall ikke nevnt i boka)
Småspove 1
Ellers det vanlige.

Oppdal (PWB)
Emangen:

svartspett 1M
grønnspett 1M
dvergspett 1M
flaggspett 1M
Hoel:
gråspett 1M
grønnspett1M
Gravaune-Lønsetlia:
dvergspett 1par + 1M
grønnspett 1 par
flaggspett 1M


05.05.05

Fiborgtangen (GKj)
Svarthalespove (islandica) 1 stk
Kortnebbgås ca 2500
mm.

Kausmofjæra (GKj).
Lappspove 2 stk
mm.

Ørin (GKj).
Sædgås (rossicus) 1 stk
Hvitkinngås 2 stk
Stjertand 1 par
mm.

Fiborgtangen i dag (ABy)
1 svarthalespove  
masse kortnebbgås, 
ett snadderandpar
hvitkinngås mm. 
5 par skjeandHammervatnet mm.

Forbregd - Lein, Verdal. (TMy) 
Svarthvit fluesnapper 1 sy 
Rødstilk, hørt - overflyging

Homstad,Overhalla (AVa)
Tundragås 1
Stripegås 3
Ringtrost 1
Duetrost 1
Eller veldig mye Heilo langs Namsen på begge sider.

Hammervatnet (KKr)
krikkand min 15 
brunnakke 6par 
stokkand 1par + 5m 
enkeltbekkasin 1 
strandsnipe 2 
vipe 1par (ruger) 
storspove 1 
skjeand 3par 
toppand min 5m 
kvinand 1m 
sothøne 8 
låvesvale min 10 
gråhegre 3 
gransanger, sivspurv, bokfink, måltrast

Hotran (KKr)
Våtmarkene innom fyllinga skal om kommunen(Levanger) og Lidl får det som de vil bli distriktslager for sistnevnte innom kortere tid enn svint. Hva med konsekvensanalyser? Prosjektet har sikkert en kostnadsramme som gjør at dette er obligatorisk? 
kortnebbgås ca 2000 Avleste nr på disse: A7B, A3R(B?) , 5M , E7E, E8S, A5R, A5R, E5J, H3X, A3B, 8S 
stokkand 3m+1f 
brunnakke 1par + 1f 
krikkand 4par + 2m + 1f 
kvinand 1f 
gravand 4(2par) 
rødstilk hørt 
kvitkinngås 1 
sædgås 1 
storspove 2 
løvsanger 1 
vanskelig å se endene da det var full fjære. 
fiskemåse, kaie, kråke, tjeld, gulspurv, kjøttmeis ble også registrert.

Verdal (TSø)
Årets første svarthvit fluesnapper i Sisikvegen 13 
2 hvitkinngås, 3 sædgås og 1 par stjertand på Ørin (molo-E6) kl 1500 (TSø og Jämtlandsskådere på tur)

Kjerkreit - Malm ( oka ) 
Praktærfugl 1M Trolig den samme som ble obs. 29.04 på Rambergholmen? 
Storlom 2 
Tusenvis av kortnebbgås beita på innjorda ( H2U - B6U - 5P - C8G )

Storøya, Selbu (TRe)
Trane 28
Brushane 3
Heilo ca. 700

Låen, Selbu (TRe)
Buskskvett 1 sy. hann

Gimse 05.05.05 (Fin dato!!!)  (ESp)
Kjernebiter: 33+  
Da kom endelig rekorden jeg har ventet på, over 30 kjernebitere nede på bakken på foringa samtidig. Det var sikkert faktisk enda flere her. Det blir trangt om plassen og en del fugler fløy og kom, men jeg talte altså 33 nede samtidig. Fantastisk syn!
Har ellers hatt et par bjørkefink de siste dagene, men det har vært forbausende lite bjørkefink i år. Den pleier å være tallrik her en periode.

Domkirkeparken 05.05.05 (TKR, EKR).
Taksvale 2

Skogdue  1 Flå, Rennebu (ELD via ETh via BV)


04.04.05

Tilbyr Lidl sentral lagertomt i Skogn
Hele saken finner du i dagens Trønderavis her: http://www.t-a.no/apps/pbcs.dll/article?AID=2005105040043

Tur til Skalstufjellet og Åbo, Sverige i kveld (DES, TSe, KEi)
På veien dit:
Tjeld: 5
Storspove: 2
Vipe: 1
Gråhegre: 1
Fiskemåke: ++
Gråtrost: 538 +
Måltrost: 2 sy
Heilo: 31
Stær: 3
Jernspurv: 1 sy
Canadagås: 2 par
Gluttsnipe: 1 par
Rødvingetrost: 4 sy
Krikkand: 2 par
Gulspurv: 1 sy
Ringdue: 2
Rødstilk: 2
Rødstrupe: 1 sy
Gjerdesmett: 1 sy
Laksand: 1 M
Kråke: 1
Siland: 1 M
Rådyr: 1
På fjellet:
Røy: 4 på veien
Spurvehauk: 1 i flukt
Rugde: 1 i flukt
Orrhane: 1
Stokkand: 1 par
Hare: 4 i vinterdrakt
En del småfugler.
Kjølig temperatur og litt nysnø gjorde utvalget av arter trolig mindre.

Vellamelen ( OKA )
Tundragås 1
Kvitkinngås 2

Tillermarka 04.05.05 ( TKR )
Strandsnipe 1

Ringve 04.05.05 ( TKR )
Sidensvans 1


03.05.05

Fiborgtangen (IHa,SKa)
Snadderand 1 par
sædgås 1
hvitkinngås 1

Styremøte NOF Verdal lokallag i fugletårnet, Ørin
(TKo, HSø, TSø, DES, TSe, OVo, TFo)
Snadderand 1 M
Tundragås 2
Sædgås 1
Lappspove 2 +
Kortnebbgås 300 + (halsringer: B5N, R49, B4C, N13, B8E, A70,L1?)
Tjeld 100 +
Storspove 8 +
Stokkand +++
Krikkand +++
Brunnakke +++
Kråke 23 +
Svartand / sjøorre ++++
Kvinand +++
Gråtrost ++
Grønnfink ++
Gransanger 2 sy
Kaie 20 +
Fiskemåke ++
Måltrost 1 sy
Bokfink 3 +
Svarttrost 1 i flukt
Sivspurv 1 sy
Rødstilk 6 +
Rødstrupe 1 sy
Jernspurv 1 sy
Sandlo 1 +
Gulspurv 1 sy
Stær 1 sy
Grågås 2 +
Gluttsnipe
Gråhegre
Ærfugl
Gråmåke
Svartbak
Rødvingetrost
Linerle
Heilo
Vipe
Hettemåke
Gravand

Storinnvasjon av trost på Tømte - Follavatnet i dag (OKA)
Talte 180 bare fra godstolen i stua.
Hvor mange kunne det være tro ?
 Gråtrost  -  det var flest av disse.
Rødvingetrost  -  ca. 10% av antallet
Måltrost  -  ca 10-12 stk.
Svarttrost F  1 stk.


02.05.05

Fra veien mellom Høylandet og Salsbruket ble følgende observer natt til i dag, 2. mai (KTr)
Hornugle 1 (hørt)
Jordugle 1
Dvergfalk 3
Fjellvåk 1
Spurvehauk 1
Stjertand 1 par
Gluttsnipe 1
Heilo 2
Ringtrost 1
Orrfugl 18
Storfugl 4
Lirype 6
Flere overkjørte lemen og godt med tegn på smågnagere i terrenget.

Duetrost 1 ind Kongsmoen, Høylandet (BNy)

Alnesfjæra (TRe)
Niland 1

Storøya, Selbu (TRe)
Trane 71 (1 med fargeringer)
Heilo 384

Nea v/Kulset, Selbu (TRe)
1 delvis albino tjeld i par med et normalt farget ind. Denne tjelden holdt i fjor til på Flønes som ligger noen km lenger nord.

Tjeld med partiell albinisme ved Kulset i Selbu. Foto©Tore Reinsborg

Kan dette være samme tjeld som H.E.Ring har bilder av på sin web-side  ?

Supplerende opplysninger vedr. albino tjeld ved Kulset, Selbu 2/5.
Denne tjelden ble sett ved Langøra i Stjørdal (på sandstranda nord for flystripa på Værnes) den 28/3 i år, og noen dager utover. Den var for langt unna til å bli fotografert, men jeg laget ei skisse, som stemmer helt med bildet til TRe. Den var sammen med ca 180 normalfarga tjeld. Dette skulle vel være en god dokumentasjon på at mange våtmarksfugler også trekker fra Stjørdalsfjorden og sørøstover om våren (PIV)

Gimse 02.05.05  (ESp)
Kjernebiter: 18+
Meget stort antall i morges kl. 08.00. En meget stor flokk ble skremt opp da jeg passerte vinduet. Mye kjernebiter, men også en del annen fugl. Vil likevel anslå antall kjernebitere til å ha vært minst 20. Kunne godt ha vært flere enn de 23 jeg registrerte samtidig en gang tidligere. Jeg ventet litt og fulgte med og hadde 18 samtidig da eldstedattera måtte gå ut for å gå på skolen. Det så ut til å være stadig flere på gang. Etterpå ble det stille på bakken. Da jeg dro en halvtime senere, var det en voldsom knatring fra trærne, så det var tydeligvis mange der inne da også. Dert er forøvrig mange av begge kjønn, uten at jeg har forsøkt å telle nærmere. Jeg har ellers en følelse av at de ikke er så sky lenger som det jeg har erfart tidligere, men dompapen og grønnfinken er nok fremdeles mindre sky.

GLÅMOS, RØROS (ESÆ)
Gluttsnipe 6
Heilo 6
Krikkand 42
Brunnakke 1par
Toppand   87
Strandsnipe 1
Siland 3
Laksand 1 hann
Duetrost 1
Kvinand 29

RUGLDALEN, RØROS (ESÆ)
Dvergfalk 1

HÅDALEN, RØROS (fra sentrum til Femunden) (ESÆ)
Laksand 6
Gluttsnipe 1
Toppand 47
Krikkand 62
Kvinand  29
Storlom 2
Rødstilk 2
Brunnakke 12
Trane 6
Duetrost 6
Ringtrost 2
Lavskrike 1
Heilo 26
Rev 2
Svært mye gråtrost og rødvingetrost, ellers mye snø og is.

LUNDAMO, MELHUS (ESÆ)
Fiskemåke 500+
Hettemåke 400+
Sildemåke 32 (inkl. 1 ad. "graellsii")
Svartbak  70+
Gråmåke 250+

Brøttem, Klæbu (MVA)
Ringtrost 1
Heilo 22


01.05.05

Leksdalsvatnet (IHa)
Løvsanger 1 sy ved Skjørholm
Heilo 2 ind ved Vistvik

Falstadbukta Ekne (BAS)
2 Svarthalespove

Hammervatnet (BAS)
4+ Låvesvale
1 Sandsvale

Alnesfjæra kl 1900-1930 (BAS)
1 Niland
3 Stripegås
13 Lappspove m.m.

NOF Steinkjer lokallag Ekskursjon 1. mai 2005
Om det var datoen, været eller tidspunktet som stoppet folk denne 
dagen skal være uvisst!
Kun 4 personer møtte opp til morgenekskursjon (07:00) ved Lundleiret!
Artsliste:
Kortnebbgås
Gravand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Ærfugl
Rødstilk
Gluttsnipe
Stær
Gulspurv
Gransanger
Linerle
Ringdue
Storspove
Tjeld
Vipe
Kråke
Kaie
Skjære
Fiskemåke
Hettemåke
Gråmåke
Sanglerke
Ellers bør Steinkjer kommune begynne å se litt på forsøplingen som 
skjer i forbindelse med søppeloppsamlingen like ved Lundleiret 
Fuglefredningsområde. Det er såppel over hele området (skal sende et 
bilde senere)

NOF Snåsa l.l. avviklet sin årlige ekskursjon til Grønnøra i dag.  
19 deltakere og 30 arter.  En vellykket dag! (PMø)

Hammervatnet 1. mai 2005: (KKr)
Skjeand 2par 
Brunnakke 9 par 
Stokkand 4 par 
Krikkand 4 par 
Sothøne 3par 
Horndykker 1 par 
Gråhegre 2 
Fiskemåse 150 
Hettemåse 20 
Lom sp 5 
Siland 1par+ 1m 
Kvinand 1 par 
Havelle 4 
Toppand 2par + 1m 
Vipe 1 

Hotran 1. mai 2005 (KKr): 
Tjeld ca 10 
Rødstilk 5 
Gluttsnipe 2 
Stokkand min 32 
Brunnakke 1par 
Gravand 6 
Kortnebbgås ca 140-"resten" på åkrene på motsatt side av E6 
Stjertand 1f 
Storspove 1 
Vipe 1 
Sildemåse
Snadderand 1par 
Lom sp utom Laberget noe utpå min 18. 

Ørin (TRe)
Kortnebbgås 600 + 700+. En flokk ble avløst av en annen.
Krikkand 149
Stjertand 1 par
mm

Leksdalsvatnet, Ausa (TRe)
Smålom 1
Horndykker 30+
Sangsvane 41 (langt ute)
Kanadagås 14 (langt ute)
Stokkand 3M
Brunnakke 21
Krikkand 12
Ærfugl 4M 2F
Siland 6 par + 2M
Sothøne 8 ( 1 reir)
Kvinand

Leksdalsvatnet, Bunes (TRe)
Horndykker 9
Gråhegre 1 ad.
Kanadagås 9
Kortnebbgås 800-1000 på åker
Sædgås 1 (kar. til rossicus)
Tundragås 1 2K (albifrons)
Hvitkinngås 2
Stokkand 2 par + 1M
Brunnakke 43
Krikkand 12+
Toppand 41
Tjeld 1 par
Fiskemåke 100+
Hettemåke noen få
Kvinand

Leksdalsvatnet, sone 2, (TRe)
Storlom 2
Horndykker 8
Gråhegre 1 juv.
Stokkand 2M
Brunnakke 16
Krikkand 59
Toppand 1 par
Tjeld 1 par
Storspove 1 par
Gluttsnipe 1

Vintererle: 1 M som lå og ruget på reir i lita berghylle ved en mindre foss, 2 meter fra et fossekallreir, Vassbygda, Stjørdal (PIV)

Fugletårnet, Ørin, Verdal 08.00-09.00 (HSø)
Smålom 3
Gråhegre 1
Kortnebbgås 300++
Grågås 1
Stokkand ca 50
Krikkand 116++
Brunnakke 10+
Kvinand 20+
Siland 1
Svartand 140++
sjøorre/svartand totalt 425++
Havelle 90++
Ærfugl 30+
Tjeld 100+
Vipe 1
Sandlo 1
Myrsnipe 9
Rødstilk 1
Gluttsnipe 3
Lappspove 59
Storspove 3
Småspove 2
Hettemåke 6
Fiskemåke 5
Gråmåke 1
Svartbak 3
Jernspurv
Gransanger
Ringtrost 1
Kråke, Skjære, Gråtrost, Måltrost, Kjøttmeis, Svartmeis, Bokfink, Grønnfink

3 stk ringtrost hunner på plena i dag, Børsåsen Levanger, samt en måltrost. (ABy)

Duetrost 1 Vera, Verdal (OVo)

Strådalen, Verdal 30.4.05 - 1.5.05 (TMy)
Enda mye vinter. Ca 1 meter snø langs vegen fram til gården, men store råker i isen på "Heimtjønna" v/ gården.
Sangsvane 2 par. Hissig opptreden. Det ene paret ble jagd traks etter at det kom.
Trane 1 par
Stokkand 2 par
Kvinand 1 par
Siland 2 hanner
Enkeltbekkasin 1, hørte den sent om kvelden like over grensen.
Linerle 3
Sivspurv 1 hann, like over grensen.
Tretåspett 2, trolig et par trommet iherdig like over grensen.
Grønnfink, min 3
Bjørkfink, mange
Grankorsnebb 2
Gulspurv 1 sy v gården
Gråtrast
Rødvingetrast
Måltrast
Kjøttmeis
Dompap
Bokfink
Fuglekonge
Jernspurv
Grønnsisik
Lavskrike, mente jeg hørte den.
Kråke 3
Ringdue 2

Vera. 01.05 (TMy)
Ringtrost 1
Fiskemåke 8
Storspove 1
En god del trast langs veikanten, spesielt rødvinge. Så etter duetrast, men er usikker om jeg så noen.
Stær 6

Vester Grunnan (Tmy)
10 -15 traner på jordet ned mot elva.

Leksdalsvatnet rundt, Verdal (DES,TSe)
Sothøne: 4
Horndykker: ++++
Brunnakke: ++++
Stokkand: ++
Laksand: 3 F-farget
Siland: 7
Kortnebbgås: 200+
Krikkand: ++
Kvinand: ++
Toppand: min. 45
Gråhegre: 2
Tjeld: 4
Canadagås: 3
Storlom: 2
Gulspurv: 1 M
Gråtrost: ++
Enkeltbekkasin: 1
Stær: 2
Skjære: 3
Gransanger: 2 sy
Ellers store mengder med fiskemåke, hettemåke, kråke, kaie og sangsvane.

Ørin fra moloen, Verdal (DES,TSe)
Sandlo: 6+
Tjeld: ++
Gulspurv: 1 sy
Siland: 8
Linerle: 1 par
Kråke: ++
Kortnebbgås: min. 300 (halsringer: Z3D, C2Y, R78)
Storspove: 1
Rødstilk: 1
Lappspove: 1
Jernspurv: 2 sy
Toppand: 2+
Ellers store mengder med krikkand, hettemåke, fiskemåke, kvinand, brunnakke, stokkand, svartand og sjøorre.

01.05.05  (ESp)
Gimse: 12 - 15 kjernebitere nede på foring samtidig. Bra liv, men de jager hverandre litt.Ellers kjernebiter å høre og se i området på Gimse hele tiden.
Soplimgrenda (eller Vigda bro)
Strandsnipe: 1
Dessverre ingen vintererle å se i dag heller. Er den borte?
Laugen
Horndykker: 2
Låvesvale: 7+
Smålom: 3
Ellers: 6+ toppand, 1 par brunnakke, 10+ krikkand, noen kvinender og stokkender, sivspurv mm
Reksåsvatnet
Horndykker: 7+
Krikkand: 2 par
Toppand: 6+
Rødstilk: 1
Blåkkåtjønna:
Laksand: 1M
Brunnakke: 1 par

Husdalsvatnet (MMa)
Storlom 1 par 
Kanadagås 1 par 
Sangsvane 1 par 
Stokkand 1 par 
Krikkand 3 par + M 
Trane 1 par hekkende 
Laksand 1F 
Gluttsnipe 2 Vipe 1
Tårnfalk 1M 
Kvinand 1 par 
Rødvingetrost 
Svarttrost 
Gråtrost 
Jernspurv 
Sivspurv 
Gransanger 
Kjøttmeis 
Blåmeis 
Linerle 
Kråke 
Fortsatt noe is igjen på vannet, åpent i nord- og sørenden. Yrende fugleliv

Målsjøen, Klæbu (MVA)
Sangsvane 1 2K
Strandsnipe 1

Selbusjøen, Brøttem, Klæbu (MVA)
Strandsnipe 1